Hợp đồng xây dựng nhà ở cần lưu ý những điều gì?

hop-dong-xay-dung-nha-o-can-luu-y-nhung-dieu-gi
Hợp đồng xây dựng nhà ở cần lưu ý những điều gì?

Hợp đồng xây dựng nhà ở và những điểm cần quan tâm. Chủ thể, hình thức, phân loại, ký kết, thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định mới nhất.

Dưới đây chính là bài phân tích mới nhất của kiến trúc 365 về những vấn đề cần lưu ý trong hợp đồng xây dựng theo quy chế mới nhất năm 2020. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề về pháp luật liên quan đến thiết kế thi công và xây dựng khác, vui lòng liên hệ với Kiến trúc 365 để được tư vấn – hỗ trợ!

Chính vì thế việc soạn thảo và tiến hành ký kết hợp đồng rất quan trọng, đòi hỏi các bên nắm vững những quy chế của pháp luật để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mỗi bên. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn nắm rõ những điểm cần quan tâm khi soạn thảo, ký kết, triển khai hợp đồng xây dựng theo một số quy định mới nhất của pháp luật.

Thứ nhất, về chủ thể của hợp đồng xây dựng:

chu-the-cua-hop-dong-xay-dung
Chủ thể của hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 138 Luật xây dựng 2014 và khoản 1 Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP là một loại hợp đồng dân sự xác lập thỏa thuận hợp tác bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để triển khai toàn bộ tổng thể hay một phần việc làm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Trong đó bên giao thầu là CĐT (chủ đầu tư), tổng thầu, đại diện thay mặt của CĐT hoặc nhà thầu chính của Dự Án BĐS đầu tư xây dựng, nhà ở kèm theo các dịch vụ thi công nhà ở trọn gói… Bên nhận thầu phải được xác định và phụ thuộc vào bên giao thầu: nếu bên giao thầu là chủ đầu tư của dự án thì bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính và ngược lại nếu bên giao thầu là tổng thầu hoặc chủ thầu chính thì bên nhận thầu sẽ là chủ thầu phụ. Không chỉ có vậy bên nhận thầu rất có thể là liên danh của những nhà thầu.

Thứ hai, hình thức, ngôn ngữ và phân loại các loại hợp đồng xây dựng nhà ở:

phan-loai-cac-loai-hop-dong-xay-dung-nha-o
Phân loại các loại hợp đồng xây dựng nhà ở

Hình thức của hợp đồng xây dựng công trình, nhà ở: Hợp đồng xây dựng phải được lập thành văn bản, không thể áp chế hình thức giao kết bằng miệng cho hợp đồng kiến thiết thi công và xây dựng.

Ngôn ngữ được sử dụng trong hợp đồng phải là Tiếng Việt, nếu có bên quốc tế tham dự thì ngôn ngữ trong hợp đồng do các bên thỏa thuận hợp tác.

Dựa theo những tiêu chí khác nhau thì hợp động xây dựng được chia thành các loại khác nhau, rõ ràng và cụ thể như sau:

– Căn cứ theo tiêu chuẩn hình thức giá hợp đồng: hợp đồng xây dựng trọn gói dân dụng, nhà ở gia đình; hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo thời gian, tiến độ và hợp đồng theo giá kết hợp.

– Căn cứ theo tiêu chí tính chất, nội dung công việc hợp đồng: hợp đồng thi công; hợp đồng tư vấn; hợp đồng phân phối thiết bị công nghệ; hợp đồng thiết kế và cung ứng thiết bị công nghệ; hợp đồng thiết kế và thi công thiết kế và xây dựng công trình; hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ tiên tiến và tiến hành thiết kế thi công và xây dựng công trình; hợp đồng thiết kế – đáp ứng thiết bị công nghệ và tiến hành thi công xây dựng công trình; hợp đồng chìa khóa trao tay và hợp đồng phân phối nhân lực, máy và thiết bị khi khởi công.

– Căn cứ vào quan hệ giữa các chủ thể tham gia hợp đồng: hợp đồng đấu thầu chính; hợp đồng đấu thầu phụ; hợp đồng thiết kế thi công và xây dựng có vấn đề liên quan đến nước ngoài và hợp đồng giao khoán nội bộ.

Như vậy ta có khả năng thấy được hợp đồng thiết kế xây dựng bao gồm khá nhiều loại khác nhau, tùy từng trường hợp, tùy vào từng nhu cầu công việc mà các bên lựa chọn hình thức hợp đồng thiết kế thi công và xây dựng tương ứng.

Thứ ba, các lưu ý khi ký cam kết hợp đồng xây dựng:

cac-luu-y-khi-ky-cam-ket-hop-dong-xay-dung
Các lưu ý khi ký cam kết hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng:

Được quy chế tại khoản 2 Điều 138 Luật thiết kế thi công và xây dựng năm 2014 và Điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, khi ký kết hợp đồng kiến thiết xây dựng, các bên phải bảo vệ bốn nguyên tắc sau đây:

– Hợp đồng được ký kết phải dựa trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng hợp tác, nội dung của hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

– Hợp đồng chỉ được ký kết sau khi lựa chọn chủ thầu và đã kết thúc xong việc đàm phán hợp đồng;

– Các bên phải đảm bảo có đủ vốn, chi phí để thanh toán nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận của hợp đồng;

– Bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận hợp tác liên danh;

– Nếu chủ thầu chính là nhà thầu phía Quốc tế thì phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước.

Chữ ký của các bên trong hợp đồng xây dựng:

– 2 bên chủ thể tham dự hợp đồng thi công và xây dựng phải ký tên, đóng dấu Công Ty vào hợp đồng kiến thiết xây dựng để bảo vệ tính pháp lý;

– Các đơn vị thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng nếu các bên có thỏa thuận hợp tác khác;

Các chú ý khác về việc ký kết hợp đồng xây dựng:

– Nhà thầu, chủ thầu chính, tổng thầu được ký hợp đồng với một hoặc một số chủ thầu phụ được nhà đầu tư đồng ý chấp thuận. Nhưng các hợp đồng thầu phụ phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng của thầu chính. Trong đó tổng thầu, chủ thầu chính phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với CĐT về tiến độ, chất lượng các việc, hạng mục đã ký bao gồm cả các công việc do chủ thầu phụ thực hiện;

– Về giá ký cam kết hợp đồng xây dựng không được vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng thiết kế xây dựng, trừ trường hợp khối lượng phát sinh ngoài khoanh vùng phạm vi công việc của gói thầu và đã được người có thẩm quyền quyết định về việc cho phép đầu tư.

Thực hiện hợp đồng xây dựng:

– Khi thực hiện hợp đồng thiết kế thi công và xây dựng, các bên phải dựa theo các nguyên tắc được quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật thiết kế thi công và xây dựng năm 2014

– Hiệu lực của hợp đồng:

– Thời điểm hợp đồng thi công xây dựng có hiệu lực là thời điểm mà các bên ký kết trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Tuy nhiên để bảo vệ hiệu lực thì hợp đồng thi công xây dựng phải thoả mãn các nguyên tắc sau:

+ Người ký kết hợp đồng phải đảm bảo đủ năng lực hành vi dân sự và phải đúng với thẩm quyền theo quy chế, quy định của pháp luật;

+ Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện kèm theo như năng lực hoạt động, hành nghề xây dựng;

+ Các nguyên tắc ký cam kết hợp đồng thiết kế thi công và xây dựng phải được đảm bảo.

Trên đây chính là các nội dung quan trọng mà bên giao thầu và bên nhận thầu cần lưu ý trong quá trình soạn thảo, ký kết cũng như thực hiện hợp đồng thi công và xây dựng nhà ở, công trình, dự án để đảm bảo quyền và lợi ích của mình. 

Bình luận

Công trình liên quan

0966.777.365