Nhà phố 3 tầng

Hiển thị tất cả 17 kết quả

 • Chủ đầu tư: Chú Tuân
 • Địa chỉ: Bắc Kạn
 • Diện tích: 220m2

 • Chủ đầu tư: Anh Kiên
 • Địa chỉ: Hà Giang
 • Diện tích: 200m2

 • Chủ đầu tư: Anh Thuyên
 • Địa chỉ: Bắc Ninh
 • Diện tích: 500m2

 • Chủ đầu tư: Chú Tuấn
 • Địa chỉ: Bắc Kạn
 • Diện tích: 348m2
 • Công năng: Phòng khách, phòng thờ, bếp, 4 phòng ngủ, phòng tập, vệ sinh

 • Chủ đầu tư: Chú Dân
 • Địa chỉ: Bắc Ninh
 • Diện tích: 180m2
 • Công năng: Phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ, phòng thờ

 • Chủ đầu tư: Anh Sử
 • Địa chỉ: Cao Bằng
 • Diện tích: 210m2
 • Công năng: Phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ, phòng thờ

 • Chủ đầu tư: Chị Nhung
 • Địa chỉ: Cao Bằng
 • Diện tích: 220m2
 • Công năng: Phòng khách, phòng thờ, bếp, 4 phòng ngủ.

 • Chủ đầu tư: Anh Huỳnh
 • Địa chỉ: Thường Tín
 • Diện tích: 280m2
 • Công năng: Phòng khách, bếp, phòng thờ, 4 phòng ngủ, vệ sinh

 • Chủ đầu tư: Cô Ngọc
 • Địa chỉ: Cao Bằng
 • Diện tích: 210m2.
 • Công năng: phòng khách, bếp, 5 phòng ngủ.

 • Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ: Cao Bằng
 • Diện tích: 210m2
 • Công năng: phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ.

 • Chủ đầu tư: Anh Long
 • Địa chỉ: Lạng Sơn
 • Diện tích: 200m2.
 • Công năng: Phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ.

 • Chủ đầu tư: Anh Tùng
 • Địa chỉ: Yên Bái
 • Diện tích: 280m2
 • Công năng: phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ

 • Chủ đầu tư: Chị Nhung
 • Địa chỉ: Nam Định
 • Diện tích: 280m2
 • Công năng: Phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ.

 • Chủ đầu tư: Anh Dự
 • Địa chỉ: Cao Bằng
 • Diện tích: 300m2

 • Chủ đầu tư: Anh Trung
 • Địa chỉ: Thái Nguyên
 • Diện tích: 280m2
 • Công năng: Gara, phòng khách, bếp, 5 phòng ngủ

 • Chủ đầu tư: Anh Huynh
 • Địa chỉ: Bảo Lạc – Cao Bằng
 • Diện tích: 200m2
 • Công năng: Phòng khách, phòng thờ, bếp, 4 phòng ngủ

 • Chủ đầu tư: Cô Khoa
 • Địa chỉ: Hòa Bình
 • Diện tích: 270m2
 • Công năng: Phòng khách, bếp và nhà ăn, 4 phòng ngủ, sinh hoạt chung, phòng thờ, vệ sinh