THI CÔNG

Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Chủ đầu tư: Anh Hải
 • Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích: 160m2

 • Chủ đầu tư: Anh Giang
 • Địa chỉ: Thanh Hóa
 • Diện tích: 130m2

 • Chủ đẩu tư: Anh Phong
 • Địa chỉ: Quảng Ninh

 • Chủ đầu tư: Chú Tuấn
 • Địa chỉ: Bắc Kạn
 • Diện tích: 350m2

 • Chủ đầu tư: Anh Nội
 • Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích: 140m2

 • Chủ đầu tư: Anh Hưởng
 • Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích: 160m2

 • Chủ đầu tư: Chú Vụ
 • Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích: 240m2